JAMIYATNING TASHKILIY TUZILMASI

Jamiyatni boshqarish aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi, Kuzatuv kengashi hamda Boshqaruv Raisi tomonidan amalga oshiriladi.
Jamiyatning faoliyatini nazorat qilish Taftish komissiyasi va Ichki audit xizmati tomonidan amalga oshiriladi.
Jamiyatning shu’ba va tobe xo’jalik jamiyatlari hamda vakolatxona va filiallari mavjud emas.
Jamiyatda qo’mita va boshqa  maslahat organlari mavjud emas.

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish