AKSIYADORLARNING UMUMIY YIG’ILISHI

Aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi jamiyatning yuqori boshqaruv organidir.
Aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va aksiyadorlar Umumiy yig’ilishi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiriladi.
Aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi moliya yili tugaganidan keyin olti oydan kechiktirmay o’tkaziladi.
Aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishidan tashqari  o’tkaziladigan Umumiy yig’ilishlari navbatdan tashqari yig’ilishlardir.
Aksiyadorlar Umumiy yig’ilishining vakolat doirasi qonunchilik va jamiyat Ustavida belgilinadi.

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish