QIMMATLI QOGOGO’ZLAR CHIQARILISHI

Ro‘yhatdan o‘tkazilgan sanasi Ro‘yhatdan o‘tkazilgan raqami Aksiyalar turi Aksiyalar soni (dona) Nominal narhi (so‘m) Aksiyalar summasi (so‘m) Chiqarilishi holati Emissiyaviy xujjatlar
27.10.1995
G0146
oddiy
159 202
200
31 840 400
Aksiyalar
muomalada
08.01.2004
G0146-2
oddiy
80 898
200
16 179 600
Aksiyalar
muomalada
10.09.2004
G0146-3
oddiy
2 802
200
560 400
Aksiyalar
muomalada
29.06.2005
G0146-4
oddiy
123 930
200
24 786 000
Aksiyalar
muomalada
04.05.2011
G0146-5
oddiy
3 133 168
200
626 633 600
Aksiyalar
muomalada
16.10.2015
G0146-6
oddiy
3 010 298
200
602 059 600
Aksiyalar
chiqarilishi annulyasiya
qilingan

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish