HAQ VA KOMPENSASIYАLAR MIQDORI MA’LUMOT

F.I.Sh. Maqom To‘lov turi, hisoblash davri To‘lov miqdori (so‘m)
Boshqaruv Raisi
rag‘batlantirish, 2020
Boshqaruv a'zosi
rag‘batlantirish, 2020
Boshqaruv a'zosi
rag‘batlantirish, 2020
Boshqaruv a'zosi
rag‘batlantirish, 2020
Kuzatuv kengashi Raisi
rag‘batlantirish, 2020
Kuzatuv kengashi a'zosi
rag‘batlantirish, 2020
Kuzatuv kengashi a'zosi
rag‘batlantirish, 2020
Kuzatuv kengashi a'zosi
rag‘batlantirish, 2020
Kuzatuv kengashi a'zosi
rag‘batlantirish, 2020
Kuzatuv kengashi a'zosi
rag‘batlantirish, 2020
Kuzatuv kengashi a'zosi
rag‘batlantirish, 2020
Nazimov Behzod Kamiljanovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
rag‘batlantirish, 2020
Kuzatuv kengashi a'zosi
rag‘batlantirish, 2020

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish