SOF FOYDASINI TAQSIMLASH

Sof foydasining yili va yo‘nalishi ming so‘m foiz
2021
6 129 028,00
100
Sof foydani 2017 yildagi zararlarga
6 129 028,00
100
2020
11 680 857,00
100
Sof foydani 2017 yildagi zararlarga
11 680 857,00
100
2019
835 129,00
100
Sof foydani 2017 yildagi zararlarga
835 129,00
100
2018
6 129 028,00
100
Sof foydani 2017 yildagi zararlarga
6 129 028,00
100
2017
-37 914 532,00
100
2016
53 806,00
100
Zaxira fondi
5 380,10
10
T'amirlash ishlariga
43 045,30
80
Rivojlantirish fondi
2 690,30
5
Mehnat muhofaza qilish fondi
2 690,30
5
2015
30 844 000,00
100
Zaxira fondi
1 542 200,00
5
T'amirlash ishlariga
27 143 000,00
80
Rivojlantirish fondi
1 542 200,00
5
Mehnat muhofaza qilish fondi
616 600,00
2

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish