ZARBDOR ELEVATORI

ТАФТИШ КОМИССИЯСИ

Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун Тафтиш комиссияси сайланади.
Тафтиш комиссияси ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Тафтиш комиссияси уч кишидан иборат.
Тафтиш комиссияcи аъзолари акциядорларнинг Умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланади.
Тафтиш комиссиясининг ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

ТАФТИШ КОМИССИЯСИНИНГ АМАЛДАГИ ТАРКИБИ

Ф.И.Ш. Иш жой, лавозим
Усмонкулов А.
Тадбиркор
Жабборов Н.
Аудитор
Нурқобилов Б.
Аудитор